Bezpieczne zakupy

Jesteśmy instytucją zaufania społecznego. Nasz statut został przez Sąd Rejestrowy sprawdzony pod kątem zgodności jego zapisów z obowiązującym w Polsce prawem. Istniejemy już prawie 10 lat. Daje to pewność, że nasze informacje są zgodne z prawdą a dokonane u nas zakupy będą przebiegać zgodnie z obowiązującymi procedurami.  Ewentualne reklamacje będą rozpatrzone na zasadzie dobrej woli i wzajemnej życzliwości i bez zbędnej zwłoki.