Wspólną cechą mebli do przedpokoju grupy ekonomicznej jest materiał konstrukcyjny z jakiego są wytwarzane. Podstawowym surowcem do ich produkcji jest płyta wiórowa, wytwarzana z odpadów drzewnych i pokrywana sztuczną okleiną.

Wytworzone z drewnopodobnych materiałów konstrukcyjnych meble, mają walory estetyczne i użytkowe przybliżone do tych zbudowanym z popularnych gatunków drewna, a są znacząco od nich tańsze. Wszystkie materiały wytworzone lub przetworzone w procesie chemicznej syntezy są badane przez jednostki podległe władzom nadzoru sanitarnego i posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do obrotu gospodarczego i użytkowania.

Czasokres ich użytkowania jest dostatecznie długi, aby się w pełni lub z dużą nawiązką zamortyzowały wydatki poniesione na ich zakup. Koszt tego zakupu, przeliczony na wartości rocznego okresu użytkowania, w zależności od ceny mebla, wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu zł. Gdy to przeliczenie przeprowadzimy w okresach miesięcznych, koszty owe zaczynają się od kilkudziesięciu groszy i zwykle nie przekraczają kilku złotych.

Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” cały zysk netto, z prowadzonej działalności gospodarczej, przeznacza na realizację zadań statutowych. Naszą statutową misją jest wspomaganie osób pokrzywdzonych przestępczą agresją lub niekorzystnymi zdarzeniami losowymi; udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym; podejmowanie działań zapobiegających pladze rozpadu małżeństw; wspieranie wychowania patriotycznego i działań edukacyjnych, samokształcenia oraz rozwoju pozaszkolnych zainteresowań. Popieramy procesy społecznej integracji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym poprzez organizowanie spotkań grup młodzieżowych lub nawiązywanie samorządowej współpracy.

Dokładniejsze informacje dotyczące misji i zadań statutowych Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” znajdą Państwo na naszej firmowej witrynie internetowej pod adresem www.fundacjadobranowina.pl . Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z Fundacją na zasadach wolontariackich. Szczególnie mile widziani są specjaliści od opieki społecznej, marketingu i obrotu gospodarczego, prawnicy, dziennikarze i nauczyciele, graficy i programiści. Również wszyscy inni, którzy wyrażą gotowość podjęcia aktywności wolontariackiej, będą mile widziani.

Od osób niepełnoletnich oczekujemy: zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie wolontariackiej służby, od osób dorosłych – oświadczenia o niekaralności a w szczególnych przypadkach, również rekomendacji ze strony osoby zaufania publicznego.

Kupując w sklepie "DOBRY UCZYNEK" lub polecając nasze produkty znajomym - pomagasz potrzebującym.