O nas

Witamy Państwa na stronie internetowej naszego sklepu elektroniczneo DOBRY UCZYNEK. Istniejemy już dzięsięć lat. W lipcu tego roku przekroczymy dziesięciolecie naszego istnienia. To właśnie 22 lipca 2005 roku ustanowiony został notarialny akt fundacyjny, powołujący Dobroczynną Fundację "Dobra Nowina" a 16 grudnia tegoż roku Sąd Rejestrowy dla Miasta Stołecznego Warszawy wpisał naszą Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 00002455599. Od tego momentu zyskała ona osobowość prawną. Nadano nam numery NIP i REGON oraz określone zostało, jakimi rodzajami działalnośći gospodarczej możemy się zajmować.

Jednakże Fundacja, ze względu na brak środków, przez dłuższy okres czasu nie była w stanie rozwinąć efektywnej działalności i koncentrowała się na społecznych sprawach lokalnych. Obecnie firma Akord s.j. zgodziła się na warunkach kredytowych dostarczać do naszego sklepu internetowego swoje produkty. Liczymy, że znajdą się następni chętni do współpracy, co pozwoli nam rozwinąć działalność gospodarczą i z tego źródła finansować naszą działalność stuatutową.

Zapraszamy na firmową stronę naszej Fundacji (www.fundacjadobranowina.pl ), która jest wciąż jeszcze w trakcie tworzenia i ulepszania. Ale są tam podane informacje dotyczące zarówno Fundacji jak i opis jej misji oraz obowiązujący obecnie w organizacji statut.

Chętnych do pełnienia wolontariackiej służby prosimy o kontakt na podane adresy pocztowe. Obecnie poszukujemy specjalistów z zakresu PR i marketingu oraz programowania. W późniejszym czasie, w miarę rozwoju Fundacji, będą potrzebni zrówno specjaliści z innych grup zawodowych, jak również osoby bez specjalistycznych kwalifikacji, ale posiadające predyspozycje do sprawowania opieki nad osobami samotnymi i zniedołężniałymi.