Współpraca

Dobroczynna Fundacja "Dobra Nowina" nawiąże współpracę z pośrednikami, gotowymi na swoim terenie oferować wystawione w sklepie internetowym DOBRY UCZYNEK towary. Chętnym do współpracy proponujemy prowizję do 5% od wartości sprzedanego towaru. Jednocześnie informujemy, że na podmiocie współpracującym może ciążyć obowiązek podatkowy z tytułu osiągniętego dochodu i ma on obowiązek ustalenia, czy od tego ciężaru finasowego jest ustawowo zwolniony.